Volebný program

Čisté ulice mestskej časti

Jasné určenie kompetencií

Prehľadné financovanie a riadenie

 

  1. Všetkým občanom dám možnosť aktívne sa zapájať do ochrany  svojich životov a majetku. Každý si dobre rozmyslí, či sa bude poctivo zapájať do verejného života, alebo bude vylúčený zo spoločnosti

  • v zastupiteľstve presadím možnosť založenia združení, ktoré zvýšia bezpečnosť mestskej časti
  • len občania, ktorí chodia voliť a aktívne sa tak zapájajú do verejného života, budú mať možnosť a právo využívať benefity, ktoré im mestská časť prináša
  • občanom, ktorí prejavia záujem, podám pomocnú ruku pri ich snahách o aktívne zapájanie do verejného života
  • obmedzím presun financií mestskej časti na podporu ľudí, ktorí si svoj súčasný stav zapríčinili sami
  2. Prosperita mestskej časti a jej obyvateľov závisí od efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami

  • prehodnotím výdavky mestskej časti s cieľom skvalitňovania služieb Vrakune. Politiku sociálnej oblasti postavím na zásluhovom princípe, kde odstránim zvýhodňovanie rôznych príživníkov pred ľuďmi, ktorým na ich domove skutočne záleží. Tým, ktorí sa odmietnu aktívne zapájať do verejného života, nedám vôbec nič
  3. Budem brániť a obhajovať individuálnu slobodu každého jedného obyvateľa Vrakune

  • dodržiavanie demokratických, občianskych a ľudských práv je cieľ, s ktorým som vstupoval do politiky a nemienim od neho ustúpiť ani ako starosta mestskej časti. Každý človek je pre mňa tvorivou, slobodnou a najmä ľudskou bytosťou, ktorej sloboda však nie je neobmedzená, ale je prepojená so zodpovednosťou. Obyvatelia, ktorí sa nevedia správať zodpovedne budú vedení k lepšiemu pochopeniu ich úlohy v komunite, avšak tí, ktorí sa správať zodpovedne nechcú budú z komunity bez rozdielov vylúčení
  4. Zastavím znižovanie životnej úrovne obyvateľstva a prijmem opatrenia smerujúce k jej zlepšovaniu 

  • budem dbať o to, aby sociálne odkázaní občania, rodiny s deťmi, či seniori, ktorí majú záujem zapájať sa do verejného života, boli zabezpečení a vytvorím im podmienky na dôstojný život
  • chcem, aby každý obyvateľ Vrakune toto mohol o sebe s hrdosťou prehlásiť
  • skvalitnením prostredia mestskej časti a odstraňovaním problémov s neprispôsobivými občanmi, chcem tiež zastaviť prepad ceny bytov a priemer tejto ceny priblížiť celobratislavskému

 

  5. Vytvorím nový projekt prevencie kriminality

  • chcem upozorniť občanov na nástrahy, ktoré ich každý deň ohrozujú a naučiť ich, vyhýbať sa týmto hrozbám
  • vytvorím zoznam aktivít, ktoré budú zamerané na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Naučíme sa tak vyvarovať chybám, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom trestnej činnosti
  • zlepšením v oblasti prevencie páchania trestnej činnosti upozorníme obyvateľov Vrakune, ako predchádzať rizikovým situáciám, ako pri nich reagovať a vyhýbať sa im
  • skvalitním tiež súčasný kamerový systém mesta a zvýšim schopnosti a zručnosti policajných zložiek pôsobiacich v mestskej časti

 

  6. Zabezpečím bližší a pravidelný kontakt starostu s občanmi mestskej časti

  • vytvorím jednoznačný systém komunikácie medzi starostom a občanmi (prieskumy verejnej mienky, verejné diskusie a podobne)
  • len starosta, ktorý pozná problémy svojich obyvateľov, môže tieto nedostatky úspešne a efektívne odstraňovať. Zavediem pravidelné stretnutia s obyvateľmi mestskej časti, ktoré sa budú uskutočňovať najmä vo večerných hodinách, aby sa ich mohli zúčastňovať pracujúci občania, ktorí majú záujem podieľať sa na riadení svojej mestskej časti
  • vytvorím on-line diskusiu, kde budem obratom odpovedať aj na otázky obyvateľov, ktorým časová vyťaženosť neumožní zúčastňovať sa na osobných stretnutiach

 

  7. Zefektívnim výdavky na správu mestskej časti

  • vykonám personálny a procesný audit všetkých zamestnancov mestskej časti a spoločností s jej účasťou, vrátane zhodnotenia úlohy a odmeňovania starostu
  • vhodnou optimalizáciou stavu pracovníkov mestskej časti a spoločností s jej účasťou uvoľním finančné prostriedky, ktoré budú použité na skvalitnenie života vo Vrakuni
  • preverím výhodnosť zmluvnej spolupráce Vrakune so všetkými významnými partnermi a následne zrealizujem potrebné zmeny pre  budúcu spoluprácu

 

  8. Zavediem preukazovanie majetku starostu a členov zastupiteľstva pred nástupom do funkcie a po odchode z nej

  • v rámci boja proti korupcii budem trvať na zverejnení majetku a dlhov starostu a členov zastupiteľstva pred nástupom do funkcie, pravidelne počas neho a po skončení funkčného obdobia
  • aktívne budem sledovať prepojenie členov zastupiteľstva na súkromné podniky, ktoré sa podieľajú na fungovaní mestskej časti
  • od všetkých, mňa nevynímajúc, budem žiadať verejné vysvetlenie akéhokoľvek podozrenia z korupcie

 

  9. Zastavím bezúčelnú likvidáciu zelene v mestskej časti

  • budem sa aktívne podieľať na zastavení likvidácie stromov, parkov a detských ihrísk kvôli nekontrolovanej výstavbe najmä polyfunkčných domov
  • využijem všetky svoje kompetencie na zmenu územného plánu mestskej časti, ak tým pomôžem skvalitneniu životného prostredia.  Namiesto ničenia zelene podporím výstavbu viacpodlažných parkovacích garáži s komplexnými službami pre majiteľov automobilov
  • schválenie novej výstavby podmienim vybudovaním nových oblastí verejnej zelene
  • zameriam sa na skvalitnenie parkovacích plôch určených pre obyvateľov mestskej časti tak, aby autá obyvateľov Vrakune nemuseli parkovať na trávnikoch a chodníkoch

 

  10. Vytvorím pracovné miesta priamo vo Vrakuni

  • je pre mňa veľmi dôležité, aby rodiny mohli spolu tráviť čo najviac času. Zo skúseností viem, že najväčším požieračom času, ktorý môžu rodičia stráviť so svojimi deťmi je cestovanie za prácou do iných mestských častí. Je preto veľmi dôležité, aby bolo aj v našej mestskej časti dostatok pracovných príležitostí, ktoré skrátia čas potrebný na dochádzanie na minimum
  • mladým obyvateľom Vrakune umožním po skončení vzdelávania aktívne zapojenie do pracovného procesu, na čo využijem všetky dostupné možnosti vrátane fondov zo štátnych a európskych zdrojov

One thought on “Volebný program

 1. Blahoželám Vám k zvoleniu za starostu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Môžete počítať s mojou podporou a pomocou pri tejto ťažkej práci. S pozdravom Štefan Majdiak

Napísať odpoveď pre Štefan Majdiak Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>